ترم مقدماتی کارگاه بازیگری

0
336

آغاز ثبت نام ترم مقدماتی کارگاه بازیگری

مدرس : پویان یحیی پور
با ۲۰ سال سابقه بازیگری تئاتر و تلویزیون
شروع کلاس ها از مهر ۹۸
مکان : موسسه هنرهای نمایشی صحنه آبی
تماس : ۰۹۰۲۸۵۱۷۴۵۳

مباحث دوره بازیگری مقدماتی:

 بیان :

۱. تنفس صحیح وشناخت اندام های تنفسی.
۲. شناخت اندام های گفتاری و مخارج صحیح حروف.
۳. تقویت اندام های گفتاری برای تلفظ صحیح حروف.
۴. افزایش حجم هوای تنفسی و تقویت اندام های تنفسی.
۵. پیدا کردن صدای اصلی خودمان.
۶. تمرکز بر بیان و کنترل آن.
۷. هماهنگی بدن و بیان.
۸‌. تکنیک های خروج صدا و روابط عاطفه و تکنیک.
۹. باز نگاه داشتن نای و تکنیک فریاد.
۱۰. جایگاه تغییر صدا وروش های صحیح آن در بازیگری.
۱۱. روش های استفاده از تکنیک های بیان در بازیگری.
۱۲. آزمایش تکنیک های بیانی در عمل در قالب یک متن کوتاه.
 بدن:
۱. شناخت بدن خودوآشنایی باویژگیهاوعوامل پیش برنده و بازدارنده.
۲.تقویت اصولی عضلات بازیگر.
۳.تفکیک عضلات بدن ورفع گرفتگی وانقباض عضلات.
۴.راه رفتن و ایست صحیح بازیگر.
۵. ریتم وتمپو درحرکت وتمرکزوکنترل بدن بازیگر.
۶.افزایش وتقویت دایره حرکات بازیگر.
۷.شناخت زیبایی شناسی حرکت وحذف حرکات اضافی.
۸.تقدم وتاخر حرکت وگفتار وتناسب میان آنها.
۹.تفاوت حرکات روزمره وحرکات مناسب بازیگری.
۱۰.هماهنگی بدن بیان و نقش تمرکز در کنترل آنهادر بازیگری.
۱۱.روش استفاده از تکنیک های بدنی در بازیگری.
۱۲.آزمایش تکنیک های بدنی در قالب اتود نمایشی کوتاه.
 بازیگری:
۱. تعریف بازیگری و تفاوت بازیگر با افراد دیگر(فرهنگ بازیگر).
۲.تخیل و تجسم.
۳.تمرکز و ایجاد فضای خلاقه.
۴.ارتباط کودکی ما با بازیگری.
۵.آشنایی با عاطفه و تکنیک
۶.حافظه ی عضلانی.
۷.حافظه ی عاطفی.
۸.تنهایی در جمع و معنا و کاربرد آن.
۹.سهم بدن وبیان وعاطفه.
۱۰.آشنایی با واژگان مهم بازیگری و معنا وکاربرد آن.
۱۱.روش استفاده از بدن و بیان و عاطفه.
۱۲.آزمایش آموخته ها در قالب اتود نمایشی کوتاه.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید